Home

kerkje
kerkje
kerkje

Welkom op de website van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.

Het logo van de NPB symboliseert een vlam. De vlam als bron van inspiratie en verlichting. De NPB is een geloofsgemeenschap voor mensen die op zoek zijn naar antwoorden op het waarom van het bestaan. Vanuit een christelijke en religieus-humanistische traditie staat de NPB bij deze zoektocht open voor alle ander religieuze inspiratie-bronnen.

Door de vrijzinnigheid van de geloofsgemeenschap kunnen we in vrijheid hierover nadenken en met anderen van gedachten wisselen met respect voor elkaars mening.

Tijdloos vrijzinnig

het jaar als handvat
voor zo en zoveel tijd
een rond getal als moment
om stil te staan bij religie
en bewust te zijn
in een geloofswereld
die ouderen bindt
en de jeugd weinig boeit

vergrijzen in de marge
een kwestie van tijd
en … een lichtpunt
vrijzinnig zijn
kan los van vereniging
vaste structuur niet per se nodig
wel realiteitszin op open wegen
waar overtuiging niet vastligt
maar vanzelf spreekt
de kerk als ontmoetingsplek
voor vertrouwen in gelijkheid
en oorspronkelijk luisteren
middenin de samenleving
toekomstbestendig
hedendaags
geloven in jezelf
in anderen
in vrije geluiden
vitaal en veelkleurig

- Henk Beunk -

oktober 2013